HR  |  EN

KONTAKT


.............................................................................................

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
Put Frana Supila 23
20 000 Dubrovnik
www.momad.hr

E-mail: info@momad.hr

Tel: 020 426 590
Fax: 020 432 114

.............................................................................................

GALERIJA DULČIĆ MASLE PULITIKA
Poljana Marina Držića 1
20 000 Dubrovnik
Tel: 020 612 645    

.............................................................................................

ATELIJER PULITIKA
Tvrđava Sv.Ivana
20 000 Dubrovnik
Tel: 020 323 104 

.............................................................................................
                  
Ravnatelj:

Tonko Smokvina
tonko.smokvina@momad.hr

.............................................................................................

Stručno osoblje:  

Petra Golušić
viša kustosica
e-mail: petra.golusic@momad.hr

dr. sc. Rozana Vojvoda
viša kustosica
e-mail: rozana.vojvoda@momad.hr

Andrea Batinić Ivanković
kustosica

Jelena Tamindžija
kustosica
e-mail: jelena.tamindzija@momad.hr

Marijeta Radić
muzejska dokumentaristica
e-mail: marijeta.radic@momad.hr

Ivona Šimunović
muzejska pedagoginja

.............................................................................................

Press:

Magdalena Prkut 
voditeljica odnosa s javnošću

e-mail: press@momad.hr

.............................................................................................

 

Fotograf:

Miho Skvrce
muzejski fotograf
e-mail: miho.skvrce@momad.hr

 

.............................................................................................


Računovodstvo:
e-mail: racunovodstvo@momad.hr