HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Javna nabava / natječaji · Javna nabavaOdluka o javnoj nabavi 2020.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Obavijest dostavljačima UGD

Tiskarske usluge

 

UGD kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

 

* * * * * 

 

Sukladno Pravilniku za nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi Umjetničke galerije Dubrovnik od 9. 9. 2015. objavljuje se:


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA


Evidencijski broj nabave: 1/2018
Predmet nabave: tiskarske usluge