HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Upravno vijeće

Umjetničkom galerijom Dubrovnik, kao ustanovom u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik:

doc. dr. sc. Katja Bakija, predsjednica
doc. dr. sc. Iris Mihajlović, članica
Maris Arbanasin, članica
Petra Golušić, članica, predstavnica Stručnog vijeća UGD
Kristijan Bebić, član, predstavnik radnika UGD