HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Upravno vijeće

 

Umjetničkom galerijom Dubrovnik, kao ustanovom u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.

 

Članovi Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik:

izv. prof. dr. sc. Katja Bakija, predsjednica

Maris Radić, članica

Mara Knežević, članica

Ivona Šimunović, članica, predstavnica Stručnog vijeća UGD

Toni Radetić, član, predstavnik radnika

 

-----------


Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2024. godini:

Poziv na I. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik 2024.

Odluke donesene na I. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2024. godini:

Odluka 01 o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023. godinu

Odluka 02 o usvajanju Financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023. godinu

Odluka 03 o raspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023. godinu

  

-----------


Poziv na II. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik 2024.

Odluke donesene na II sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2024. godini:

Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023. godinu

  

-----------

  

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini: 

Poziv na I. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Zapisnik s I. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

--------------

Poziv na II. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Zapisnik s II. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Prijedlog za imenovanje ravnatelja-ice Umjetničke galerije Dubrovnik

 

--------------

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluke donesene na III. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

  1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
  2. Odluka o usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
  3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.godinu
  4. Odluka o raspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.g.

 

Poziv na IV. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na IV. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta

--------------

Poziv na V. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik 

Odluka donesena na V. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o cijeni ulaznica za prostore kojima upravlja Umjetnička galerija Dubrovnik

--------------

Poziv na VI. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na VI. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Fin plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023.

 

--------------

Poziv na VII. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluke donesene na VII. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

  1. Odluka o usvajanju financijskih izvještaja za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023.
  2. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. g.

 

--------------

Poziv na VIII. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na VIII. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 20204.g.

 

--------------

Poziv na IX. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na IX. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju prijedlogu Financijskog plana Umjetničke galerije za 2024. i projekcije za 2025. - 2026.

 

--------------

Poziv na X. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na X. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju prijedlogu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke galerije za 2023.

 

--------------

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Poziv na I. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik 

 

--------------

 

Odluke donesene na I. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2021.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g.

 

--------------

 

Poziv na II. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana i projekcije 2024-2025.

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja

Odluka o realizaciji financijskog plana od 1. siječnja do 30.lipnja


--------------

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana i projekcije 2024-2025.


-----------

Poziv na IV. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluka donesena na IV. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Odluka o raspisivanju natječaja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

-----------

Poziv na V. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluka donesena na V. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022 godinu

-----------


Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini: 

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.g.

-----------


Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2022.

-----------

 

Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2021.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g.


-----------


Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2021. 

Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

 

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2020.g. 

4. Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g.

-----------

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

-----------

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na 3. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2020. godini:

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana i programa 2022. godinu

-----------

Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluke donesene na 4. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

  1. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu

  2. Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja UGD-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.

-----------

Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

-----------

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluke donesene na 6. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

Odluka o usvajanju financijskog plana i programa plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu