HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Upravno vijeće


 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini: 

Poziv na I. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Zapisnik s I. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

--------------

Poziv na II. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Zapisnik s II. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Prijedlog za imenovanje ravnatelja-ice Umjetničke galerije Dubrovnik

 

--------------

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluke donesene na III. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

  1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
  2. Odluka o usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
  3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.godinu
  4. Odluka o raspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.g.

 

 Poziv na IV. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na IV. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta

--------------

 Poziv na V. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik 

Odluka donesena na V. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o cijeni ulaznica za prostore kojima upravlja Umjetnička galerija Dubrovnik

--------------

 Poziv na VI. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na VI. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Fin plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023.

 

--------------

 Poziv na VII. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluke donesene na VII. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

  1. Odluka o usvajanju financijskih izvještaja za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023.
  2. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. g.

 

--------------

 Poziv na VIII. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na VIII. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 20204.g.

 

--------------

 Poziv na IX. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka donesena na IX. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini:

Odluka o usvajanju prijedlogu Financijskog plana Umjetničke galerije za 2024. i projekcije za 2025. - 2026.

--------------

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Poziv na I. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik 

 

Odluke donesene na I. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2021.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g.

 

--------------

 

Poziv na II. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana i projekcije 2024-2025.

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja

Odluka o realizaciji financijskog plana od 1. siječnja do 30.lipnja


--------------

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana i projekcije 2024-2025.


-----------

Poziv na IV. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluka donesena na IV. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Odluka o raspisivanju natječaja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

-----------

Poziv na V. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluka donesena na V. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022 godinu

-----------


Umjetničkom galerijom Dubrovnik, kao ustanovom u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.


Članovi Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik:

izv. prof. dr. sc. Katja Bakija, predsjednica

Maris Radić, članica

Mara Knežević, članica

Petra Golušić, članica, predstavnica Stručnog vijeća UGD

Toni Radetić, član, predstavnik radnika 

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini: 

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.g.

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2022.


Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2021.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g.


 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2021. 

Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

 

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2020.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g.

 

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik


Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluka donesena na 3. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2020. godini:

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana i programa 2022. godinu


Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluke donesene na 4. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

  1. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu

  2. Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja UGD-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.


Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odluke donesene na 6. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
Odluka o usvajanju financijskog plana i programa plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu