HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Javna nabava / natječaji

 

Sukladno Pravilniku za nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi Umjetničke galerije Dubrovnik od 9. 9. 2015. objavljuje se:


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA


Evidencijski broj nabave: 1/2018
Predmet nabave: tiskarske usluge