HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Upravno vijećeUmjetničkom galerijom Dubrovnik, kao ustanovom u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik:

izv. prof. dr. sc. Katja Bakija, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Iris Mihajlović, članica
Maris Arbanasin, članica
Petra Golušić, članica, predstavnica Stručnog vijeća UGD
Kristijan Bebić, član, predstavnik radnika UGD

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

 

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2021. 

Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

 

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2020.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g.

 

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana i programa 2022. godinu


Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

  1. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu

  2. Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja UGD-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.