HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Pristup informacijama


Godišnje izvješće za 2022.g.


------------------

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

- - - - - 

Službenica za informiranje

Javna ustanova „Umjetnička galerija Dubrovnik“ javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: + 385 20 638 234

2. faksom na broj: + 385 20 432 114

3. elektroničkom poštom službenici za informiranje: press@momad.hr

4. poštom na adresu: Umjetnička galerija Dubrovnik, Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5. osobno na adresu: Umjetnička galerija Dubrovnik, Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik, od ponedjeljka do petka od 09:00 do 12:00 sati.

- - - - - 

Službenica za informiranje: 

Magdalena Prkut, voditeljica odnosa s javnošću

Umjetnička galerija Dubrovnik, Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik

telefonski broj: + 385 20 638 234

E-mail službenice za informiranje: press@momad.hr


- - - - - 


Dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o imenovanju službenice za informiranje u UG Dubrovnik

 

Zakon o pravu na pristup infomacijama

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2015. godinu